Rodzaje uzupełnień protetycznych


Zęby niestety nie ulegają regeneracji. Utrata lub ich zniszczenie jest stratą nieodwracalną biologicznie. Działem stomatologii zajmującym się rekonstrukcją utraconych lub uszkodzonych zębów jest protetyka Poznań. Dziedzina, choć bardzo wiekowa, dynamicznie i szybko się rozwija. Obecnie, dzięki rozwojowi techniki i materiałów stomatologicznych stosowane rekonstrukcje są praktycznie nie do odróżnienia od naturalnego uzębienia.

Do odtworzenia wykorzystuje się uzupełnienie protetyczne, które mogą być:
– stałe (niedające się usunąć z ust),
– ruchome (dające się wyjąć z ust),
– kombinowane (protezy ruchome połączone z uzupełnieniami stałymi za pomocą zatrzasków, rygli, zasuw lub koron teleskopowych).

Każda grupa to różne rodzaje uzupełnień. Do uzupełnień ruchomych zalicza się protezy akrylowe, szkieletowe oraz specjalne protezy wsparte na pozostałych zębach lub implantach nazywane protezami overdenture.
W grupie stałych uzupełnień wyróżnić można: wkłady koronowe, wkłady koronowo-korzeniowe, licówki, korony, mosty oraz uzupełnienia stałe oparte na wszczepach śródkostnych, czyli implantach.

Należy zauważyć, że w tej dziedzinie stomatologii dentysta współpracuje w dużej mierze z protetykiem, który zdobywa doświadczenie latami, co składa się w dużym stopniu na końcowy efekt wykonanej usługi leczenia.