Bezpieczeństwo i higiena pracy w firmie – co warto wiedzieć?


Bezpieczeństwo pracowników to fundament, na którym opiera się każda dobra firma. Przestrzeganie zasad BHP w firmie jest bardzo ważne. Pozwala uniknąć wypadków i poważnych szkód związanych ze zdrowiem zatrudnionych osób. Co zatem leży w obowiązku pracodawcy, aby takie warunki zostały zapewnione?

Co oznacza skrót BHP?

Jest to ogólnie mówiąc bezpieczeństwo i higiena pracy. Nie ma dokładnej, ustawowo ustalonej definicji tego zagadnienia. W jej skład wchodzi wiele elementów, które w zależności od wielkości czy specyfiki firmy będą egzekwowane indywidualnie.

Jakie są obowiązki pracodawcy?

Tak jak wcześniej wspominano BHP w firmie produkcyjnej będzie różniło się od BHP w firmie budowlanej. Jednak głównym zamysłem bezpieczeństwa i higieny pracy jest zadbanie o dobro pracownika. Jakich zasad musi więc przestrzegać pracodawca? Głównym zadaniem będzie stosowanie się do wytycznych zewnętrznych urzędów – sanepidu, inspekcji pracy. Wszystkie zagrożenia wynikające z zajmowanego przez pracownika stanowiska muszą mu być znane. Zatem w obowiązku pracodawcy jest przekazywanie wszelkich informacji osobom zatrudnionym. Stanowiska pracy muszą być odpowiednio dostosowane i bezpieczne.

Zatrudnienie specjalisty ds. BHP

Warto w firmie zatrudnić osobę, która będzie kontrolowała warunki pracy. Specjalista ds. BHP potocznie zwany bhpowcem potrafi ocenić ryzyko zawodowe wynikające z danego stanowiska pracy, kontroluje czy zakład przestrzega wszystkich zasad BHP, jak również może szkolić pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co powinna zawierać dokumentacja BHP?

Każda firma musi mieć rzetelnie prowadzoną dokumentację BHP. Ważne by zawierała ona wszystkie wymagane dokumenty. W jej skład powinny wchodzić przede wszystkim: dokumentacja wypadkowa, zarządzenia pracodawcy, wykazy, rejestry czy wyniki przeglądów i pomiarów.

Bezpieczeństwo pracownika to najważniejszy element dobrze prowadzonej firmy. Jeśli nie chcemy zatrudniać dodatkowej osoby, która będzie zajmowała się BHP, możemy skorzystać z ofert firm zewnętrznych. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji warto postawić na specjalistę, dla którego zdrowie i dobro innej osoby będzie najważniejsze.

Kompleksowa obsługa BHP: https://selabhp.pl/