Jak często przeprowadzać szkolenia bhp w miejscu pracy?


Szkolenia bhp w miejscu pracy dzielimy na ogólne i te, które dotyczą pracy na konkretnym stanowisku. Pierwsze z nich — szkolenia ogólne, to takie, kiedy pracownikowi przedstawione są ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy, a także przepisy kodeksu pracy obowiązujące w firmie, w której został on zatrudniony. Szkolenie takie przeprowadzane jest tylko raz, chyba że zmianie ulegnie pracowniczy kodeks pracy, wtedy pracownikowi muszą być przedstawione takie zmiany. Natomiast szkolenia, które dotyczą konkretnego miejsca wykonywania pracy przez pracownika, powinny być wykonywane okresowo, w zależności od zajmowanego stanowiska, charakteru wykonywanej pracy oraz specyfiki działalności zakładu pracy. Tylko pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni w miejscu pracy, które nie zostało zakwalifikowane jako wyższe niż 3. w kategorii ryzyka, przechodzą jednorazowo takie szkolenie. Inaczej ma się taki obowiązek do innych grup zawodowych czy innych stanowisk. Aby się w tym nie pogubić oraz nie zostać ukaranym za nieprzeprowadzenie odpowiedniego szkolenia w wymaganym czasie, warto poszukać w internecie informacji na temat szkoleń bhp Poznań.

Szklenia okresowe, w zależności od danej grupy zawodowej, a co za tym idzie, miejsca wykonywania swojej pracy, mogą być przeprowadzane co 1, 3, 5 czy 6 lat. Szkolenia coroczne muszą być przeprowadzane dla pracowników pracujących w szczególnie niebezpiecznych warunkach, gdzie zagrożenie zdrowia i życia jest wysokie. Co trzy lata, z zasad bhp powinni być szkoleni pracownicy na stanowiskach robotniczych. Co 5 lat szkolenia bhp powinni odbyć pracownicy szczebli kierowniczych wraz z pracodawcą. Do tej grupy należą również pracownicy inżynieryjno-techniczni, osoby, które same przeprowadzają szkolenia z bhp, pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne dla zdrowia. Dla pracowników biurowo-administracyjnych w zakładzie pracy, którego działalność jest zakwalifikowana jako wyższa niż trzecia grupa ryzyka, przepisy przewidują szkolenia bhp co 6 lat.